Zvisungo zvevashandi panguva yekurwara

Zvisungo zvevashandi panguva yekurwara

Vashandi vane zvimwe zvavanosungirwa kuti vazadzikise pavanenge varwara uye vachirwara. Mushandi anorwara anofanira kutaura achirwara, kupa rumwe ruzivo uye kutevedzera mimwe mitemo. Kana kusaenda kunoitika, vese mushandirwi nemushandi vane kodzero nezvisungo. Muchidimbu, izvi ndizvo zvinosungirwa zvikuru nemushandi:

 • Mushandi anofanira kuzivisa kurwara kumushandi kana achirwara. Mushandirwi anofanira kutsanangura kuti mushandi angaite sei izvi. Zvibvumirano pamusoro pekusavapo zvinowanzoiswa pasi mukusavapo protocol. Kusavapo kweprotocol chikamu chemutemo wekusavapo. Inotaura mitemo yekusaenda uye kuti mishumo yekurwara sei, kunyoresa kusaenda, kutariswa nekusaenda, uye kubatanidzwazve kana paine (kwenguva refu) kusaenda.
 • Kana mushandi angove nani, anofanira kuzivisa.
 • Munguva yekurwara, mushandi anofanira kuzivisa mushandirwi nezve maitiro ekuporesa.
 • Mushandi anofanirawo kunge aripo kuti anoongororwa uye anodaira runhare kubva kuna chiremba wekambani. Mushandi anosungirwa kushandira pamwe mukubatanidzwazve.

Mune mamwe mabasa, panogona kunge paine chibvumirano chemubatanidzwa. Izvi zvinogona kunge zvine zvibvumirano zvekusaenda kubasa. Izvi zvibvumirano zvinotungamira kune mushandirwi uye mushandi.

Munguva yekurwara: kushanda pakupora uye kubatanidzwazve.

Vese vari vaviri mushandi nemushandirwi vane chido mukupora kwemushandi nekubatanidzwazve. Kudzoreredza kunobvumira mushandi kuti atangezve basa rake uye kudzivirira kusashanda. Mukuwedzera, kurwara kunogona kutungamirira kune mari shoma. Kune mushandirwi, mushandi anorwara zvinoreva kushomeka kwevashandi uye chisungo chekuenderera mberi nekubhadhara muhoro pasina chero quid pro quo.

Kana zvikazoitika kuti mushandi acharwara kwenguva yakareba, mushandi anofanira kushandira pamwe mukudzoreredzwa. Munguva yekubatanidzwazve, zvinotevera zvisungo zvinoshanda kune mushandi (Chikamu 7:660a cheCivil Code):

 • Mushandi anofanirwa kubatirana mukumisikidza, kugadzirisa, nekuita hurongwa hwekuita.
 • Mushandi anofanira kubvuma kupihwa kubva kumushandi kuti aite basa rinokodzera sebasa rakakodzera.
 • Mushandi anofanira kushanda pamwe chete nematanho ane musoro anoona kubatanidzwazve.
 • Mushandi anofanira kuzivisa vebasa rehutano nekuchengetedza nezvekusavapo kwake.

Nzira yekubatanidzwazve ine matanho anotevera:

 • Mushandi anorwara. Vanofanira kutaurira kurwara kune wavanoshandira, iyo iyo basa rehutano nekuchengetedza basa rinoziviswa nekukurumidza (mukati memazuva manomwe).
 • Pasati papera mavhiki matanhatu, basa rehutano nekuchengetedza basa rinoongorora kana paine (zvichida) kurwara kwenguva refu.
 • Mumavhiki matanhatu, hutano nekuchengetedza sevhisi inopa kuongororwa kwedambudziko. Nekuongorora uku, sevhisi yehutano nekuchengetedza inopa ruzivo rwekusaenda kubasa, mamiriro ezvinhu aripo, uye mikana yekubatanidzwazve.
 • Masvondo masere asati apfuura, mushandirwi anobvumirana nehurongwa hwekuita nemushandi.
 • Nguva dzose chirongwa chekuita chinokurukurwa pakati pemushandi nemushandi kamwechete pamavhiki matanhatu ega ega.
 • Mushure memavhiki makumi mana nemaviri, mushandi anozonzi ari kurwara kuUWV.
 • Ongororo yegore rekutanga inotevera izvi.
 • Mushure memavhiki makumi masere nemasere ekurwara, mushandi anogashira tsamba kubva kuUWV ine rumwe ruzivo nezvekunyorera mabhenefiti eWIA.
 • Mushure memavhiki e91, kuongororwa kwekupedzisira kunotevera, kutsanangura mamiriro ekubatanidzwazve.
 • Pasati papera mavhiki gumi nerimwe rubatsiro rweWIA rusati rwatanga, mushandi anonyorera rubatsiro rweWIA, zvinoda kuti mushumo wekubatanidzwazve.
 • Mushure memakore maviri, kuenderera mberi kwekubhadhara kwemubairo kunomira, uye mushandi anogona kuwana mabhenefiti eWIA. Muchidimbu, chisungo chemushandi chekuenderera mberi nekubhadhara mubairo chinopera mushure memakore maviri ekurwara (masvondo zana nemana). Mushandi anogona kuzokodzera kuwana mabhenefiti eWIA.

Kuenderera mberi kwekubhadhara kana kurwara

Mushandirwi anofanirwa kuenderera mberi nekubhadhara mushandi anorwara nechibvumirano chekusingaperi kana chenguva pfupi inokwana makumi manomwe muzana yemuhoro wekupedzisira-muhoro uye mvumo yezororo. Pane chikamu chepamusoro here muchibvumirano chebasa kana chibvumirano chemubatanidzwa? Ipapo mushandirwi anofanira kutevedzera. Nguva yekuenderera mberi kwekubhadhara kunoenderana nekondirakiti yenguva pfupi kana yekusingaperi, inokwana mavhiki e70.

Mitemo panguva yezororo

Mushandi anorwara anowedzera mazororo akawanda semushandi asingarware uye anogona kutora zororo panguva yekurwara. Kuti aite kudaro, zvisinei, mushandi anofanira kutsvaga mvumo kubva kumushandi. Hazvingave nyore kuzviongorora iwe pachako. Naizvozvo, mushandirwi anogona kubvunza chiremba wekambani kuti akupe zano. Chiremba wekambani anogona kuona kuti zororo iroro rinopa sei utano hwomushandi anorwara. Mushandirwi anobva asarudza, zvimwe zvichibva pane iri zano, kana mushandi anorwara anogona kuenda kuzororo. Mushandi anorwara pazororo here? Mitemo inoshandawo ipapo. Kunyangwe panguva yezororo, mushandi anosungirwa kuzivisa kurwara. Mushandirwi anogona kubva atanga kurovha kuraira kana mushandi ari muNetherlands. Mushandi ari kunze kwenyika arikurwara here? Ipapo vanofanira kutaura kuti vanorwara mukati memaawa makumi maviri namana. Mushandi anofanirawo kuramba achisvikika. Bvumiranai izvi pachinei.

Zvakadini kana mushandi akasatevedzera?

Dzimwe nguva mushandi anorwara haachengete zvibvumirano zvakaitwa uye saka haabatanidze zvakakwana mukubatanidzwa kwavo. Semuyenzaniso, kana mushandi ari kunze kwenyika uye atadza kuratidza kugadzwa kwachiremba wekambani yavo kakawanda kana kuramba kuita basa rakakodzera. Nekuda kweizvozvo, mushandirwi anomhanyisa njodzi yechirango kubva kuUWV, kureva kuenderera mberi kwekubhadhara muhoro panguva yekurwara kusvika gore rechitatu. Mushandirwi anogona kutora matanho munyaya iyi. Zano nderekutanga kutaurirana nemushandi uye kutaura zvakajeka kuti vanofanirwa kushandira pamwe mukubatanidzwazve. Kana izvi zvikasabatsira, mushandirwi anogona kusarudza kumisa muhoro kana kumisa muhoro. Mushandirwi anoita kuti izvi zvizivikanwe nekutumira mushandi tsamba yakanyoreswa nezveizvi. Chete mushure meizvi ndipo chiyero chinogona kuitwa.

Ndeupi musiyano uripo pakati pekumisa muhoro nekumisa muhoro?

Kuti mushandi abatane, mushandirwi ane zvingasarudzwa zviviri: kumisa kana kumisa muhoro zvachose kana zvishoma. Panyaya yekodzero yemuhoro, mutsauko unofanirwa kuitwa pakati kudzokerazve uye kudzora zvisungo. Kusatevedzera zvisungo zvekubatanidzwazve (kuramba basa rakakodzera, kuvharidzira kana kunonoka kupora, kusabatira pamwe mukudhirowa, kuongorora, kana kugadzirisa hurongwa hwekuita) kunogona kutungamirira kumihoro. Mushandirwi haafanire kuramba achibhadhara mubairo wenguva iyo mushandi asingaite zvaanosungirwa, kunyangwe kana mushandi akazozoita basa rake (art 7: 629-3 BW). Uyewo kodzero yemuhoro haipo kana mushandi asina (kana kuti anga) asina kukodzera kushanda. Zvisinei, ngatitii mushandi atadza kutevedzera zvinodiwa pakuongororwa (kusaonekwa pakuvhiyiwa kwachiremba wekambani, kusavapo panguva dzakatarwa, kana kuramba kupa ruzivo kuna chiremba wekambani). Kana zvakadaro, mushandirwi anogona kumisa kubhadharwa kwemuhoro. Kana zvakadaro, mushandi anenge achiri kubhadharwa muhoro wake wose kana akatevedzera zvinodiwa pakuongororwa. Nekumiswa kwemuhoro, kodzero yemushandi yekubhadhara inopera. Mushandi anongogashira mubairo zvakare kana aita zvinoenderana nezvisungo. Nekumiswa kwemuhoro, mushandi anoramba aine kodzero yemuhoro. Muripo wayo chete unombomiswa kusvikira azadzisa zvaanosungirwa zvakare. Mukuita, kumiswa kwemuhoro ndiyo inonyanya kushandiswa nzira yekumanikidza.

Kusiyana kwemaonero 

Mushandirwi anogona kusabvumirana kana chiremba wekambani akaongorora kuti mushandi haasi kurwara (zvakare). Kana mushandi asingabvumirani, maonero enyanzvi anogona kukumbirwa kubva kune yakazvimirira institution.

Mushandi anofona achirwara mushure mekunetsana.

Panogona kunge paine mamiriro ezvinhu apo mushandirwi anosiyana nemushandi panguva iyo basa rinogona kutangwazve (zvishoma). Nekuda kweizvozvo, kusaenda kuchikoro kunogona kukonzera kukakavara. Mukupesana, kukakavara munzvimbo yebasa kunogonawo kuva chikonzero chekufonera mukurwara. Mushandi anorondedzera kurwara mushure mekupokana kana kusawirirana mukati mebasa here? Kana zvakadaro, bvunza chiremba wekambani kuti aongorore kana mushandi wacho asina kukodzera kushanda. Chiremba wekambani anogona kupa nguva yekuzorora zvichienderana nemamiriro ezvinhu uye zvichemo zvehutano. Munguva iyi, kuedza kunogona kuitwa, zvichida kuburikidza nekuyananisa, kugadzirisa kusawirirana. Ko mushandirwi nemushandi havabvumirani here, uye pane chido chekumisa chibvumirano nemushandi here? Ipapo kurukurirano ine chokuita nechibvumirano chokugumisa inowanzotevera. Izvi hazvina kubudirira here? Ipapo mushandirwi achakumbira dare redunhu kuti rimise chibvumirano nemushandi. Pano, zvakakosha kuti faira rekushaya basa rivakwe pamushandi.

Mushandi ane kodzero yekupihwa mvumo yekuchinja (muripo pakudzingwa basa) mune zvese chibvumirano chekumisa uye kubviswa kuburikidza nedare redunhu.

Kurwara zororo pachibvumirano chenguva pfupi

Mushandi achiri kurwara here kana kondirakiti yebasa yapera? Ipapo mushandirwi haachafaniri kuvabhadhara muhoro. Mushandi anobva aenda asina mufaro. Mushandirwi anofanira kuzivisa hurwere hwemushandi kuUWV pazuva rekupedzisira rekushanda. Mushandi anobva agamuchira rubatsiro rwehurwere kubva kuUWV.

Mazano pakusaenda kubasa

Kusakwanisa kushanda nemhaka yokurwara kunowanzokonzera ‘kunetswa .’ Saka zvinokosha kuti uchenjere. Ndedzipi kodzero nezvisungo zvinoshanda, uye ndezvipi zvichiri kuitika uye zvisingachagoneki? Iwe une mubvunzo nezve zororo rekurwara uye unoda zano? Zvadaro taura nesu. Yedu magweta emabasa achafara kukubatsira!

Law & More