Alimony, unoibvisa rinhi?

Alimony, unoibvisa rinhi?

Kana muchato ukasabudirira, iwe nemumwe wako mungasarudza kurambana. Izvi zvinowanzokonzera chisungo chearimony kwauri kana wawakambofambidzana naye, zvichienderana nemari yaunowana. Chisungo che alimony chinogona kunge chine rutsigiro rwemwana kana rutsigiro rwemudiwa. Asi unofanira kuibhadhara kwenguva yakareba sei? Uye iwe unogona kuzvibvisa here?

Nguva yekutsigirwa kwevana

Tinogona kutaura muchidimbu nezvekuchengeta mwana. Izvi zvinodaro nekuti nguva yekuchengeta vana inotarwa nemutemo uye haigone kubviswa kubva pairi. Nomutemo, mari yokuchengeta mwana inofanira kuramba ichibhadharwa kusvikira mwana asvika makore 21. Dzimwe nguva, musengwa wokubhadhara mari yokuchengeta mwana unogona kupera pamakore 18. Izvi zvinoenderana nokuzvimirira kwomwana wako mune zvoupfumi. Kana mwana wako ava nemakore anopfuura 18, aine mari padanho rekugara zvakanaka, uye asingachadzidzi, anonzi anokwanisa kuzviriritira nemari. Kwauri, izvi zvinoreva kuti kunyange zvazvo mwana wako asati asvika makore 21 okuberekwa, chisungo chako chokuchengeta mwana chinopera.

Nguva yekutsigirwa kwevakaroorana 

Zvakare, maererano nearimony yemudiwa, mutemo une nguva yekupedzisira mushure mekuti chisungo chearimoni chinopera. Kusiyana nerutsigiro rwevana, vaimbova vadyidzani vanogona kutsauka kubva pane izvi nekuita zvimwe zvibvumirano. Nekudaro, iwe newawakambofambidzana naye hamuna kubvumirana here nezvenguva yemudiwa alimony? Ipapo izwi remutemo rinoshanda. Pakusarudza temu iyi, nguva yamucharambana yakakosha. Pano, mutsauko unoitwa pakati pekurambana pamberi pa1 Chikunguru 1994, kurambana pakati pa1 Chikunguru 1994 na1 Ndira 2020, uye kurambana mushure me1 Ndira 2020.

Vakarambana mushure me1 Ndira 2020

Kana iwe wakarambana mushure me1 Ndira 2020, chisungo chekuchengetedza chinozoshanda kwenguva yehafu yenguva iyo muchato wakagara, pamwe nehupamhi hwemakore mashanu. Zvisinei, pane zvitatu zvinosiya mutemo uyu. Musiyano wekutanga unoshanda kana iwe newawakambofambidzana naye muine vana mese. Zvechokwadi, mumamiriro ezvinhu akadaro, kutsigirwa kwevakaroorana kunongomira kana mwana muduku asvika pazera remakore 5. Chechipiri, munyaya yewanano yakatora nguva yakareba kupfuura makore gumi nemashanu, apo mutori wemarimo ane kodzero yeAOW mukati memakore gumi, shamwari alimony inoenderera kusvikira AOW yatanga. Pakupedzisira, mumwe wake alimony inopera mushure memakore gumi mumamiriro ezvinhu apo mubhadhari we alimony akazvarwa musi wa 12 Ndira 15 kana asati asvika, muchato wakareba kupfuura makore gumi nemashanu, uye mubhadhari wearimony anongogamuchira AOW mumakore anopfuura gumi.

Vakarambana pakati pa1 Chikunguru 1994 na1 Ndira 2020

Partner alimony yeavo vakarambana pakati pa1 Chikunguru 1994 na1 Ndira 2020 inotora makore anosvika gumi nemaviri kunze kwekunge usina mwana uye muchato wakagara pasi pemakore mashanu. Muzvinoitika izvozvo, tsigiro yomukwanyina inopfuurira chero bedzi roorano ichiripo.

Vakarambana pamberi pa 1 Chikunguru 1994

Chekupedzisira, hapana chirevo chemutemo chevaimbova vadikani vakarambana musi wa 1 Chikunguru 1994 usati wasvika. Kana iwe newawakambofambidzana naye musina kubvumirana pane chimwe chinhu, kuchengetedza mudiwa kunoenderera kweupenyu hwose.

Dzimwe sarudzo dzekupedza rubatsiro rwevakaroorana 

Panyaya yekuchengetedzwa kwevakaroorana, pane mamwe mamiriro ezvinhu akawanda apo chisungo chekuchengetedza chinopera. Izvi zvinosanganisira apo:

  • Iwe nemudiwa wako wekare munobvumirana pamwe chete kuti chisungo che alimony chinomira;
  • Iwe kana wawakambofambidzana naye anofa;
  • Mugamuchiri wekuchengetedza anoroora mumwe munhu, anogarisana, kana kupinda mumubatanidzwa wehurumende;
  • Mubhadhari wemari haachakwanisi kubhadhara mari yacho; kana
  • Mugamuchiri wekugadzirisa ane mari yakakwana yakazvimirira.

Panewo mukana wekushandura pamwe chete huwandu hwekutsigirwa kwevakaroorana. Wawaimbova mudiwa wako haabvumirani neshanduko here? Ipapo iwe unogona zvakare kukumbira izvi kubva kudare. Kuti uite kudaro, unofanirwa kuva nechikonzero chakanaka, somuenzaniso, nekuda kwekuchinja kwemari.

Iwe wawaimbova mudiwa wako anoda kugadzirisa kana kumisa alimony, uye iwe haubvumirani? Kana kuti iwe ndiwe mubhadhari wearimony uye unoshuvira kubvisa yako alimony chisungo? Kana zvakadaro, bata rimwe remagweta edu. Magweta edu ekurambana ari pabasa rako nemazano emunhu uye achafara kukubatsira nematanho emutemo.

Law & More