Kutenda uye chiremera chevabereki: kusiyana kwakatsanangurwa

Kutenda uye chiremera chevabereki: kusiyana kwakatsanangurwa

Kubvuma uye chiremera chevabereki mazwi maviri anowanzosanganiswa. Naizvozvo, tinotsanangura zvazvinoreva uye kuti zvinosiyana papi.

Kuonga

Amai vanoberekwa mwana vanobva vangove mubereki wemwana zviri pamutemo. Izvi zvinoshandawo kune mudiwa anenge akaroora kana kunyoreswa kuna amai pazuva rekuzvarwa kwemwana. Uhu hubereki hwepamutemo hunobva hwavapo “nekushanda kwemutemo.”Nemamwe mashoko, hapana chaunofanirwa kuita nezvazvo.

Imwe nzira yekuva mubereki wepamutemo ndeyekuzivikanwa. Kubvuma zvinoreva kuti unotora mwana zviri pamutemo kana uri mubereki kwete vakaroorana kana kuti vakanyoresa mubatanidzwa naamai. Uno kwete anofanira kunge ari mubereki wekubereka kuita izvi. Mwana anogona kubvumwa chete kana mwana ari mupenyu. Mwana anogona chete kuva nevabereki vaviri vepamutemo. Unogona chete kubvuma mwana asati ava nevabereki vaviri vepamutemo.

Ndepapi paungaziva mwana wako?

  • Kubvuma mwana panguva yekuzvitakura

Uku kunonzi kubvuma mwana ari mudumbu uye zviri nani kuti zviitwe vhiki yemakumi maviri nemana isati yasvika kuitira kuti kubvuma kunenge kwarongwa kana munhu azvarwa nguva isati yakwana. Iwe unogona kubvuma mwana mune chero maneja muNetherlands. Kana amai (vane pamuviri) vasingauye newe, vanofanira kupa mvumo yakanyorwa kuti vaonekwe.

  • Kubvuma kwemwana panguva yekuziviswa kwekuzvarwa

Unogona kubvuma mwana wako kana ukanyoresa kuzvarwa. Unomhan'ara kuzvarirwa kumanisiparati kwakazvarwa mwana. Kana amai vacho vasingauyi newe, vanofanira kupa mvumo yakanyorwa kuti vaonekwe. Iyi ndiyowo nzira yakajairika yekuzivikanwa.

  • Kuziva mwana pane imwe nguva inotevera

Unogonawo kubvuma mwana kana atokura kana kuti munhu mukuru. Izvi zvinogona kuitwa mune chero maneja muNetherlands. Kubva pazera remakore gumi nemaviri, unoda mvumo yakanyorwa kubva kumwana naamai. Mushure memakore gumi nematanhatu, mvumo chete yemwana inodiwa.

Muzviitiko zvose zviri pamusoro apa, munyori wekunyora anoita chibvumirano chekuzivikanwa. Izvi ndezvemahara. Kana iwe uchida kopi yechibvumirano chekubvuma, pane muripo weizvi. Vekanzuru vanogona kukuzivisai nezveizvi.

Chiremera chevabereki

Mutemo unoti chero munhu ari mudiki ari pasi pesimba revabereki. Chiremera chevabereki chinosanganisira basa nekodzero yemubereki kurera nekuchengeta mwana wavo mudiki. Izvi zvine chokuita nokugara zvakanaka kwomwana muduku, kuchengeteka, uye kukura.

Wakaroora here kana kuti wakanyoreswa mubatanidzwa? Kana zvakadaro, iwewo uchawanawo chiremera chevabereki pamusoro pemwana wako panguva yekuzivikanwa.

Kana kuzivikanwa kukaitika kunze kwewanano kana kudyidzana kwakanyoreswa, hausati wava nechiremera chemubereki uye hausati wava mumiriri wemwana wako zviri pamutemo. Muchiitiko ichi, amai chete ndivo vachava nekutonga kwevabereki. Uchiri kuda kuchengetwa pamwe chete here? Ipapo iwe unofanirwa kunyorera kudare kuti uchengete pamwe chete. Semubereki, chisungo cheizvi ndechekuti watobvuma mwana. Kana wava nechiremera chomubereki ndipo paunokwanisa kuita zvisarudzo nezvokurerwa uye kutarisira mwana wako. Izvi zvinodaro nekuti mubereki wepamutemo ane kudzora kwevabereki,:

  • anogona kuita zvisarudzo zvikuru pamusoro pe“munhu womuduku”

Izvi zvinogona kusanganisira sarudzo dzekurapa dzemwana kana sarudzo yemwana panogara mwana.

  • ane chengetedzo yemidziyo yemwana

Izvi zvinoreva, pakati pezvimwe zvinhu, kuti mubereki ane kodzero yokuchengeta mwana anofanira kutarisira zvinhu zvomwana somutarisiri akanaka uye kuti mubereki uyu ane mutoro wokukuvadzwa kunobva muutongi hwakashata ihwohwo.

  • Ndiye mumiriri wepamutemo wemwana

Izvi zvinosanganisira kuti mubereki ane kodzero yokuchengeta mwana anogona kunyoresa mwana kuchikoro kana (sangano remitambo), onyorera pasipoti, uye omiririra mwana munyaya dzemutemo.

Bhiri idzva

NeChipiri, Kurume 22, 2022, Seneti yakabvuma bhiri rekubvumidza vasina kuroora kana kuroora kana kuroorwa kuti vave nekodzero yekuchengeta mwana zviri pamutemo kana vaziva mwana wavo. Vakatanga bhiri iri vanotenda kuti mutemo wazvino haucharatidzi zvakakodzera zvinodiwa nenharaunda inoshanduka, uko nzira dzakasiyana dzekugarisana dzawanda. Vanhu vasina kuroora kana kuroorwa nevasina kunyoreswa vanozongogara vachitonga pamwe chete kana vaziva mwana kana mutemo uyu watanga kushanda. Pasi pemutemo mutsva, kuronga kutonga kwevabereki kuburikidza nematare hazvichakodzeri kana iwe usina kuroora kana kunyoreswa mubatanidzwa. Chiremera chevabereki chinongoshanda kana iwe, semubatsiri waamai, uchiziva mwana kukanzuru.

Une mibvunzo here semhedzisiro yechinyorwa chino? Kana zvakadaro, tapota taura nesu magweta emhuri pasina chinosungirwa.

Law & More